Yksilöterapia

Yksilöterapiassa pyrin yhdessä asiakkaan kanssa luomaan terapialle tavoitteet ja helpottamaan asiakkaan paineita opiskelu- tai työelämässä.  Masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisiä nuorilla, mutta myös aikuisilla on eri elämäntilanteista johtuvia paineita, jotka kuormittavat omaa jaksamista.